NBOMe yasak maddeler listesinde

8 kasım 2015’te Fransız Resmi Gazetesinde yayınlanan kararda, Fransız Sağlık Bakanlığı jenerik olarak tüm NBOMe türevlerini yasak maddeler listesine ekledi.

Bu karar halk sağlığına bir tehdit oluşturduğundan, NBOMe ailesine ait moleküllerin toksisite-leri çok yüksek olması ve dünyada tüketimlerinin hızlı yaygınlaştığından dolayı alındı. Karar içeriğinde RH-34 molekülü aynı nedenlerden dolayı yasaklandı.

NBOMe hakkında bilgi için bkz.

NBOMe

+ bilgi fransızca


Bir yanıt yazın