T.C.’inde son yıllarda, listeye eklenen maddeler, sorunlu tüketim şemalarının ve doz aşımı sayılarının çoğalması sonucunda eklenmesiyle yetinildiği gözlemlenmektedir. Maddenin yasaklanması ile, aynı zamanda riskli kitlelere yönelik Erken Uyarı Planı bulunmamaktadır ve (potansiyel) ‘tüketicilere yönelik risk azaltan bilgilendirme’, bireylerin sağlığı açısından yararlı bir mesaj olduğu malesef kabul edilmemektedir.

2018 Cumhurbaşkanlığı sistemi kapsamında, Yasak Maddeler Listesi Cumhurbaşkanı Kararıyla (CBK) güncellenmektedir. Bu sayfada, uyuşturucu kapsamına alınan maddelerin kararlarının PDF dosyalarına kronolojik dağılımda ulaşabilirsin.

Ayrıca, Yasak Maddeler Listesinde bulunan maddelerden tüketen bireyler, doktoruyla (veya sağlık mesleği mensubuyla) tüketim bilgilerini paylaşması durumunda, doktorun adli makamlara bildirme zorunluluğu kaldırılması beklenmektedir (bkz. TCK 5237 madde 280).

InFO : Bir maddenin yasaklanmamış olması, diğerlerinden daha çok, veya daha az, tehlikeli olduğu anlamına gelmez.

B.M. Sözleşmeleri

Türkiye Cumhuriyeti, başta 1961 Tek Sözleşmesi, 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi, 1988 BM Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Mücadele Sözleşmesi ve 1961 Tek Sözleşmeyi tadil eden 1972 Protokolü olmak üzere ilgili bütün anlaşmalara taraftır.

1961 – List of narcotic drugs under international control –

1971 – List of psychotropic substances under international control –

1988 – List of precursors and chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances under international control –


2313 Sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanunun 19. maddesine göre uyuşturucu kapsamına alınan maddeler

* 06.09.1931, 11694 numaralı İcra Vekilleri Heyeti Kararnamesi
Tıbbi Afyon, Toz Afyon, Afyon hülasası, Pantopon ve bütün mamülleri (Pavopin, Panopin) ve bunların ispençiyari şekilleri, Morfin ve %0,20 den fazla Morfin ihtiva eden tüm müstahzarları (Laudanum ve Dover Tozu dahil değil), Heroin ve %0,20 den fazla Heroin ihtiva eden tüm müstahzarlar, Kokain ve %0,10 dan fazla Kokain ihtiva eden tüm müstahzarlar, Tropokokain ve müstahzarları, Eukoal ve tüm müstahzarları, Acedicon ve tüm müstahzarları, Peronine ve tüm müstahzarları, Ecgonine ve tüm müstahzarları, Codeine ve tüm Dionine müstahzarları, Haşiş hülasası, Dicodid ve müstahzarları, Dilaudid ve tüm müstahzarları.


* 30.03.1961, 5/990 sayılı B.K.K. (17.04.1961, 10784 sayılı Resmi Gazete)
Hydromorphinol ve tuzları, Diampromide ve tuzları, Phenampromide ve tuzları, Clonitazene ve tuzları, Etonitazene ve tuzları, Diphenoxylate ve tuzları, Phenoperidine ve tuzları.


* 31.08.1962, 6/884 sayılı B.K.K.
Noracymethadol ve tuzları, Intermediare de la Methadone ve tuzları, Intermediaire A de la Pethidine ve tuzları, Intermediaire de Moramide ve tuzları, Intermediaire B de la Pethidine ve tuzları, Myrophine ve tuzları, Nicocodine ve tuzları.


* 08.05.1963, 6/1731 sayılı B.K.K.
Intermediaire C de la Pethidine ve tuzları.


* 20.06.1964, 6/3247 sayılı B.K.K. (16.07.1964, 11755 sayılı Resmi Gazete)
Norpipanone ve tuzları, Fentanyl ve tuzları.


* 19.11.1965, 6/5505 sayılı B.K.K. (09.12.1965, 12172 sayılı Resmi Gazete)
Piritramide ve tuzları.


* 11.11.1966, 6/7318 sayılı B.K.K. (05.12.1966 tarih ve 12469 sayılı Resmi Gazete)
Nicodicodine ve tuzları.


* 30.05.1967, 6/8265 sayılı B.K.K. (21.06.1967, 12627 sayılı Resmi Gazete)
Etorphine, Acetorphine.


* 31.10.1967, sayılı B.K.K. (09.11.1967, 12746 sayılı Resmi Gazete)
Codexin ve tuzları.


* 30.12.1967, 6/9315 sayılı B.K.K. (17.01.1968, 12802 sayılı Resmi Gazete)
LSD


* 25.07.1970, 7/1076 sayılı B.K.K. (27.08.1970, 13592 sayılı Resmi Gazete)
Bezitramide ve tuzları.


* 18.03.1971, 7/2111 sayılı B.K.K. (01.04.1971, 13792 sayılı Resmi Gazete)
Propiram ve tuzları.


* 17.02.1972, 7/3915 sayılı B.K.K.
Pentazocine ve tuzları.


* 07.08.1978, 7/16238 sayılı B.K.K.
Tilidine ve tuzları (Tilidate ve tuzları).


* 03.07.1980, 8/1207 sayılı B.K.K. (11.07.1980, 17044 sayılı Resmi Gazete)
Gastril damla.


* 11.11.1980, 8/1898 sayılı B.K.K. (05.12.1980, 17181 sayılı Resmi Gazete)
Sufentanil ve tuzları, Dextropropoxyphene ve tuzları.


* 18.11.1980, 8/1943 sayılı B.K.K. (15.12.1980, 17191 sayılı Resmi Gazete )
Opia damla, Aspasmil damla.


* 05.08.1982, 8/5190 sayılı B.K.K. (05.09.1982, 17803 sayılı Resmi Gazete )
• DET
• DMHP
• DMT
• LYSERGIDE LSD-25
• MESCALINE
• PARAHEXYL
• PCE
• PHP
• PCPY
• PSILOCINE
• PSILOTSIN
• PSILOCYBINE
• STP, DOM
TCP
TETRAHYDROCANNABINOL
IZOMERLERİ
AMPHETAMINE
DEXAMPHETAMINE
METAMPHETAMINE
METHAQUALONE
METHYLPHENIDATE
PHENMETRAZINE
AMFEPRAMONE
PİPRADROL
PHENDIMETRAZINE
PHENTERMINE


* 12.08.1986, 86/0321 sayılı B.K.K. (02.09.1986, 19209 sayılı Resmi Gazete)
Flunitrazepam ve tuzları.


* 01.04.1988, 88/12773 sayılı B.K.K. (12.04.1988, 19783 sayılı Resmi Gazete)
Fenetylline hydrochloride.


* 26.11.1996, 96/8883 sayılı B.K.K. (16.08.1997, 23082 sayılı Resmi Gazete )
DOB (INN: BROLAMFETAMINE)
DMA
DOET
MDMA
4-methylaminorex
MMDA
N-ethyl MDA
N-hydroxy MDA
PMA
MDA (INN: TENAMFETAMINE)
METAMFETAMINE RACEMATE
MBOB


* 03.04.1998, 98/10934 sayılı B.K.K. (25.04.1998, 23323 sayılı Resmi Gazete)
Pemoline.


* 15.07.2004, 2004/7641 sayılı B.K.K. (05.08.2004, 25544 sayılı Resmi Gazete)
4-MTA (α-methyl-4-methylthiophenethylamine)


* 11/04/2008, 2008/13538 sayılı B.K.K. ( 10.05.2008, 26872 sayılı Resmi Gazete)
Oripavine (6,7,8,14-Tetradehydro-4,5α-epoxy-6-methoxy-17-methyl-morphinan-3-ol yada 3-O-demethyl-thebaine)


* 08.07.2008, 2008/13921 sayılı B.K.K. (30.07.2008, 26952 sayılı Resmi Gazete )
BZP (1-benzyl piperazine)


* 17.04.2009, 2009/14965 sayılı B.K.K. (20.05.2009, 27233 sayılı Resmi Gazete )
m-CPP (meta-chlorophenylpiperazin)


* 07.01.2011, 2011/1310 sayılı B.K.K. (13 Şubat 2011, 27845 sayılı Resmi Gazete )

1-Fenetilamin grubu maddelerden:
• 2C-B (4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine)
• 2C-P

2- Sentetik kannabinoidlerden:
• JWH-018
• CP 47,497
• JWH-073
• HU-210
• JWH-200
• JWH-250
• JWH-398
• JWH-081
• JWH-073 methyl derivate
• JWH-015
• JWH-122
• JWH-203
• JWH-210
• JWH-019

3- Cathinone

4- Cathine

5- Catha Edulis isimli bitki.


* 17 şubat 2012, BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/2861
(22 Mart 2012, 28241 sayılı Resmi Gazete)

• α-PVP kısa isimi ile bilinen, 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

• MDPV kısa isimi ile bilinen, (RS)-1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

• TFMPP kısa isimi ile bilinen, 1-(3-trifluoromethylphenyl)-piperazine

• Mephedrone kısa isimi ile bilinen, (RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

• Methylone kısa isimi ile bilinen, (±)-2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one

• Ethylamphetamine kısa isimi ile bilinen, N-ethyl-1-phenyl-propan-2-amine

• AM-2201 kısa isimi ile bilinen, sentetik kannabioidlerden, 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)methanone

• RCS-4 kısa isimi ile bilinen, sentetik kannabioidlerden, 2-(4-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-indol-3-yl)methanone

• JWH 201 kısa isimi ile bilinen, sentetik kannabioidlerden, 2-(4-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-ethanone

• JWH 302 kısa isimi ile bilinen, sentetik kannabioidlerden, 1-pentyl-3-(3-methoxyphenylacetyl)indole

• Salvinorin A kısa ismi ile bilinen, methyl (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetyloxy)-2-(furan-3-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododecahydro-2H-benzo[f]isochromene-7-carboxylate

• Salvinorin B kısa ismi ile bilinen, (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)- 9-(methoxymethoxy)- 2-(3-furanyl)dodecahydro-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxo-2H-naphtho-[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid methyl ester

• Salviya Divinorum bitkisi.


* 22 mayıs 2013, BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4827
(25 haziran 2013 , 28688 sayılı Resmi Gazete)

Ekli listede yer alan maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması; Sağlık Bakanlığının 8/5/2013 tarihli ve 49977 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 19. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

22/05/2013 tarihli ve 2013/4827 sayılı kararnamenin eki

• 3-(4-hydroxymethylbenzoyl)-1-pentylindole ismi ile bilinen, (4-Hydroxymethy lphenyl)( 1-pentyl-1H-indol-3 -yl)methanone)

• AM-1220 Azepane Isomer ismi ile bilinen, (1-(1-Methylazepan-3-yl)-1H-indol-3- yl](naphthyl)methanone)

• AM-1220 kısa ismi ile bilinen, ((R)-(1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3- yl)(naphthalen-1 -yl)methanone)

• AM-2232 kısa ismi ile bilinen, (5-[3-(1-naphthoyl)-1H-indol-1-yl]pentanenitrile)

• AM-2233 kısa ismi ile bilinen, (1-[(N-methylpiperidin-2-yl)methyl]-3-(2- iodobenzoyl)indole)

• AM-694 chloro türevi ismi ile bilinen, 1-[(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2- iodophenyl)methanone)

• AM-694 kısa ismi ile bilinen, (1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2- iodophenyl)methanone

• CP47.497 (C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8) homologes ismi ile bilinen, (2-[(1R,3S)-3- hydroxycyclohexyl]- 5-(2-methyloctan-2-yl)phenol) (C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8)

• CRA-13 kısa ismi ile bilinen, (naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yI)methanone)

• JWH-007 kısa ismi ile bilinen, (1-pentyl-2-methyl-3-(1-naphthoyl)indole)

• JWH-018 adamantoyl türevi (AB-001) ismi ile bilinen, (1-Pentyl-3-(1- adamantoyl)indole)

• JWH-018 N-(5-chloropentyl) türevi ismi ile bilinen, ([1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl] (naphthalen-1-yl)methanone)

• JWH-122 Pentenyl türevi ismi ile bilinen, (4-methylnaphthalen-1-yl)(l-(pent-4-en-1- yl)-1H-indol-3-yl)methanone)

• JWH-182 kısa ismi ile bilinen, (1-pentyl-3-(4-propyl-1-naphthoyl)indole)

• JWH-22 kısa ismi ile bilinen, (Naphthalen-1-yl(2-(pent-4-enyl)-1H-indol-3- yl)methanone)

• JWH-250 1-(2-methy lene-N-methyl-piperidyl) türevi ismi ile bilinen, (1-(2- methylerie-N-methylpiperidyl)-3-(2-methoxyphenylacetyl) indole)

• JWH-251 kısa ismi ile bilinen, (2-(2-methylphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone)

• JWH-307 kısa ismi ile bilinen, (5-(2-fluorophenyl)-1-pentylpyrrol-3-yl)-naphthalen-1-ylmethanone)

• JWH-387 kısa ismi ile bilinen, (1-Pentyl-3-(4-bromo-1-naphthoyl)indole)

• JV/H-412 kısa ismi ile bilinen, (1-Pentyl-3-(4-fluoro-1-naphthoyl)indole)

• MAM-2201 kısa ismi ile bilinen, (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methyl-1-naphthalenyl)-methanone)

• Methanandamide kısa ismi ile bilinen, (5Z,8Z,11Z,14Z)-N-[(1R)-2-hydroxy-1-methylethyl]icosa-5,8,11,14-tetraenamide

• Org 7569 kısa ismi ile bilinen, (5-Chloro-3-ethyl-1H-indole-2-carboxylic acid [2-(4- piperidin-1-yl-phenyl)-ethyl]-amide)

• Org 27759 kısa ismi ile bilinen, (3-Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid [2-94- dimethylamino-phenyl)-ethyl]-amide)

• Org 29647 kısa ismi ile bilinen, (5-Chloro-3-ethyl-1H-indole-2-carboxylic acid (1- benzyl-pyrrolidin-3-yl)-amide, 2-enedioic acid salt)

• RCS-4 ortho isomer ismi ile bilinen, (2-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-3- yl)methanone)

• RCS-4(C4) kısa ismi ile bilinen, (4-methoxyphenyl-(1-butyl-1h-indoI-3-yI)methanone)

• UR-144 kısa ismi ile bilinen, ((1-pentylindol-3-yl)-(2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl)methanone)

• WIN 48,098 / Pravadoline ismi ile bilinen, (4-methoxyphenyl)-[2-methyl-1-(2- morpholin-4-ylethyl)indol-3-yl]methanone)

• XLR-11 ya da 5FUR-144 kısa isimleri ile bilinen, (1-( 5-fluoropentyl)-1H-indol- yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone)

• 1-naphyrone kısa ismi ile bilinen, (1-naphthalen-1-yl-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-one)

• 3,4-DMMC kısa ismi ile bilinen, (1-(3,4-dimethylphenyl>2-(methylamino)propan- 1 -one)

• 4-EMC kısa ismi ile bilinen, (RS)-2-methylamino-1-(4-ethylphenyl)propane-1-one)

• 4-FMC (flephedrone) kısa ismi ile bilinen, (RS)-1 -(4-fluorophenyl)-2- methy laminopropan-1 -one)

• 4-MEC kısa ismi ile bilinen, (2-Ethylamino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone)

• 4-MeMABP kısa ismi ile bilinen, (2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)butan-1- one)

• 4-MBC (Benzedrone) kısa ismi ile bilinen, (4-methyl-N-benzylcathinone)

• Buphedrone kısa ismi ile bilinen, (2-(methylamino)-1-phenylbutan-1-one)

• MBDB (Butylone) kısa ismi ile bilinen, (2-methylamino-1-(3,4- methylenedioxyphenyl)butan-1-one)

• MDPBP kısa ismi ile bilinen, (3′,4′-methylenedioxy-a-pyrrolidinobutyrophenone)

• MDPPP kısa ismi ile bilinen, (1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanone)

• MPHP kısa ismi ile bilinen, (R,S-4′-Methyl-alpha-pyrrolidinohexanophenone)

• Naphyrone kısa ismi ile bilinen, (RS)-1 -naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1- one)

• Pentedrone kısa ismi ile bilinen, ((±)-1-phenyl-2-(methylamino)pentan-1-one)

• Pentylone kısa ismi ile bilinen, ((±)-1 -(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (methylamino)pentan-1-one)

• a-PBP kısa ismi ile bilinen, ((RS)-1 -phenyl-2-( 1 -pyrrolidinyl)-1 -butanone)

• 2C-C kısa ismi ile bilinen, (1-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-2-aminoethane 1-(4-ChJoro-2,5-dimethoxyphenyl)-2-ethanamine)

• 2C-D kısa ismi ile bilinen, (1-(2,5-Dimethoxy-4-methylphenyl)-2-aminoethane)

• 2C-E kısa ismi ile bilinen, (1-(2,5-Dimethoxy-4-ethylphenyl)-2-aminoethane)

• 2C-I kısa ismi ile bilinen, (2,5-Dimethoxy-4-iodophenethylamine)

• 2C-T-2 kısa ismi ile bilinen, (2-[4-(Ethylthio)-2,5-dimethoxyphenyl]ethanamine)

• 2C-T-4 kısa ismi ile bilinen, (2-[4-(Isopropylthio)-2,5- dimethoxyphenyl]ethanamine)

• 2C-T-7 kısa ismi ile bilinen, (2-[2,5-Dimethoxy-4-(propylthio)phenyl]ethanamine)

• 4-FMA kısa ismi ile bilinen, ((RS)-1 -(4-fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine)

• FMA kısa ismi ile bilinen, (Fluoromethamphetamine)

• Metoxetamine kısa ismi ile bilinen, ((RS)2-(3-methoxyphenyl)-2- (ethylamino)cyclohexanone)

• DBZP kısa ismi ile bilinen, (1,4-Dibenzylpiperazine)

• o-CPP kısa ismi ile bilinen, (1-(2-chlorophenyl)piperazine)

• p-CPP kısa ismi ile bilinen, (1-(4-chlorophenyl)piperazine)

• 5MeO-MiPT kısa ismi ile bilinen, (N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N- methylpropan-2-amine)


* 16 aralık 2013, BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5742
(Resmi Gazete : 28893 – 25 ocak 2014)

Ekli listede yer alan maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması; Sağlık Bakanlığının 29/11/2013 tarihli ve 125963 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 19.maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

• 5F-AKB48 diğer adı AKB 48F olan ismi ile bilinen N-(adamantan-1-yl)-1-(4-fluorobutyI)-1H-indazole-3-carboxamide
• A-796,260 ismi ile bilinen 1-(2-morpholm-4-ylethyl)-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone
• AB-PINACA ismi ile bilinen N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide
• ADBICA ismi ile bilmen N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yı)-1-pentyl-1H-indole-3-Carboxamide
• JWH-018 quinoline carboxamide analoğu (QUPIC, PB-22) olarak biIinen,1-pentyl-1H-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyI ester
• 5F-PB-22 ismi ile bilinen 1-(5-fluoropentyi)-1H-indole-3-carboxylic aeid 8-quinolinyl ester
• AB-FUBINACA ismi ile bilinen N-[(lS)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide
• STS-135 ismi ile bilinen N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide
• AB-005 ismi ile bilinen [1-[(1-methyI-2-piperidinyl)methyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)-methanone
• AB-005 azepane isomer ismi ile bilinen (1-(1-methylazepan-2-yl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
• AM-1248 ismi ile bilinen 1-[(N-methylpiperidin-2-yl)methyl]-3-(adamant-1-oyl)indole
• QUCHIC ismi ile bilinen 1-(oyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxylic acid 8-quinoIinyl ester
• WIN 55,212-2 ismi ile bilinen (R)-(+)-[2,3-Dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl) pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl]-1-napthalenylmethanone
• a-Pyrroiidinopropiophenone ismi ile bilinen (RS)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanone
• BMDB ismi ile bilinen 2-Benzylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)butan-1-one
• BMDP ismi ile bilinen 2-Benzylamino-1-(3J4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one
• Brephedrone ismi ile bilinen (RS)-1-(4-bromophenyl)-2-methylaminopropan-1-one
• N-ethylbuphedrone ismi ile bilinen 2-(ethylamino)-1-phenylbutan-1-one
• DiButylone ismi ile bilinen 2-Dimethylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)butan-1-one
• Ethcathinone ismi ile bilinen (RS)-2-ethylamino-1-phenyl-propan-1-one
• Iso-ethcathinone ismi ile bilinen (±)-1-ethylamino-1-phenyl-propan-2-one
• 3-FMC ismi ile bilinen (RS)-1-(3-Fluorophenyl)-2-methylaminopropan-1-one
• 2-FMC ismi ile bilinen (RS)-1-(2-Fluorophenyl)-2-methylaminopropan-1-one
• MDDM ismi ile bilinen (2-Benzo[1,3]dioxal-5-yl-1-methyl-ethyl)-dimethylamine
• MPPP ismi ile bilinen (1-methyl-4-phenylpiperidin-4-yl) propanoate
• Metamfepramone ismi ile bilinen (RS)-2-dimethylamino-1-phenylpropan-1-one
• 3-MMC ismi ile bilinen 1-(3-methylphenyl)-2-(methylamino)propane-1-one
• Iso-pentedrone ismi ile bilinen 1-methylamino-1-phenyl-pentan-2-one
• 25C-NBOMe ismi ile bilinen 2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine
• 25B-NBOMe ismi ile bilinen 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl) methyl]ethanamine
• 25D-NBOMe ismi ile bilinen 2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine
• 25H-NBOMe ismi ile bilinen 2-(2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxyben2yl)ethanamine
• 251-NBOMe ismi ile bilinen 2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl) methyl]ethanamine
• Bromo-Dragonfly ismi ile bilinen 1-(4-BromofUro[2,3-f][l]benzofuran-8-yl)propan-2-amine
• 2C-H ismi ile bilinen 2-(2,5-Dimetboxyphenyl)ethanamine
• 2C-B-Fly ismi ile bilinen 2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro [2,3-f][l]benzofuran-4-yl)ethanamine
• N-Ethyl-2C-B ismi ile bilmen N-ethyl-4-brorao-2,5-dimethoxy-phenethylamine
• Dimethylamphetanıine ismi ile bilinen N,N-dimethyl-1-phenylpropan-2-amine
• DOC ismi ile bilinen 1-(4-chîoro-2,5-dimethoxy-phenyl)propan-2-amine
• DOI ismi ile bilinen 1-(2,5-dimethoxy-4-iodophenyl)-propan-2-amine
• DPIA ismi ile bilinen Di-(β-phenylisopropyl)amine
• Etbylone ismi ile bilinen (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-one
• β-Me-PEA ismi ile bilinen 2-pbenylpropan-1 -amine
• 2-FA ismi ile bilmen 1-(2-fluorophenyl)propan-2-amine
• 3-FA ismi ile bilinen (RS)-1-(3-fluorophenyl)propan-2-amine
• 4-FA ismi ile bilinen (RS)-1-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
• 2-FMA ismi ile bilinen (RS)-1-(2-fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine
• 3-FMA ismi ile bilinen (RS)-1-(3-fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine
• M-ALPHA ismi ile bilinen (±)-1-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propane
• 4-MA ismi ile bilinen 1-(4-methylphenyl)propan-2-amine
• MDHOET ismi ile bilinen 2-(2-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-1-methylethylamino)ethanol
• N,N-dimethylphenethylamine
• NMPEA ismi ile bilinen N-Methylphenethylamine; N-Methyl-p-phenethylamine
• 2-PEA ismi ile bilinen 2-phenyl-2-ethanamine
• 1-PEA ismi ile bilinen 1-pbenylethan-1-amine
• 1-Plıenyl-1-propanamine ismi ile bilinen 1-phenyl-propyl-amine
• TMA-6 ismi ile bilinen 1-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propan-2-amine
• TMA-2 ismi ile bilinen 1-(2,4,5-Trimethoxyphenyl)propan-2-amine
• 2C-B-BZP ismi ile bilinen 1-(4-bromo-2,5-dimethoxybenzyl)piperazine
• pFPP ismi ile bilinen 1-(4-fluorophenyl)piperazine
• Gelbes ismi ile bilinen 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine hydrochloride
• pMeOPP ismi ile bilinen 1-(4-methoxyphenyl)-piperazine
• 4-AcO-DET ismi ile bilinen 3-(2-Diethylaminoethyl)-1H-indol-4-yl acetate
• 4-AcO-DiPT ismi ile bilmen 3-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl]-1H-Indol-4-ol acetate
• 4-AcO-DMT ismi ile bilinen 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl acetate
• 4-AcO-MET ismi ile bilinen 3-(2-Ethyl(methyl)aminoethyl)-1H-indol-4-yl acetate
• 4-AcO-MiPT ismi ile bilinen [3-[2-[Isopropyl(methyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-yl] acetate
• AMT ismi ile bilinen alpha-methyltryptamine
• DiPT ismi ile bilinen N,N-diisopropyltryptamine, 3-[2-(diisopropylamino)ethyl]indole
• 4-HO-DET ismi ile bilinen 3-(2-diethylaminoethyl)-1H-indol-4-ol
• 4-HO-MET ismi ile bilinen 3-(2-(ethyl(methyl)amino)ethyl)-1H-indol-4-ol
• 4-HO-DiPT ismi ile bilinen 3-[2-(diisopropylamino)ethyl]-1H-indol-4-oI
• 4-HO-MiPT ismi ile bilinen 3-(2-[Isopropyl(methyl)amino]ethyl)-1H-indol-4-ol
• 5-MeO-AMT ismi ile bilinen 1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine
• 5-MeO-DALT ismi ile bilinen N-allyl-N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl] prop-2-en-1-amine
• 5-MeO-DET ismi ile bilinen 5-methoxy-N,N-diethyltryptamine
• 5-MeO-DiPT ismi ile bilinen 3-[2-(Diisopropylamino)ethyl]-5-methoxyindole
• 5-MeO-DMT ismi ile bilinen 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanarnine
• 5-MeO-DPT ismi ile bilinen N-[2-(S-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-propylpropan-I-amine
• MİPT ismi ile bilinen N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylpropan-2-amine
• PCP (fensiklidin) ismi ile bilinen 1-(1-phenylcyclohexyl) piperidine maddesi
• Areca nut ismi ile bilinen Methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate
• 3-amino-1-phenyl-butane
• 2-Aminoindane ismi ile bilinen 2,3-dihydro-1H-inden-2-amine
• 4-APB ismi ile bilinen 4-(2-aminopropyl)benzofuran
• 5-APB ismi ile bilinen 5-(2-aminopropyl)benzofuran
• 6-APB ismi ile bilinen 6-(2-aminopropyl)benzofuran
• 4-Benzylpiperidine ismi ile bilinen 4-(phenylmethyl)piperidine
• Camfetamine ismi ile bilinen N-methyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine
• Desoxypipradrol ismi ile bilinen (RS)-2-benzhydrylpiperidine
• 2-Diphenylmethylpyrrolidine ismi ile bilinen (RS)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
• Dimethocaine ismi ile bilinen (3-diethylamino-2,2-dimethylpropyl)-4-aminobenzoate
• D2PM ismi ile bilinen diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol
• N-Acetyl-DOB ismi ile bilinen N-acetyl-2,5-dimethoxy-4-bromo-amphetamiiıe
• Ethylphenidate ismi ile bilinen Ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate
• Etizolam ismi ile bilinen 7-(2-Chlorophenyl)-4-ethyl-13-methyl-3-thia-1, 8, 11, 12-tetraazatricyclo[8.3.0.02,6] trideca-2(6),4,7,10,12-pentaene
• 3-(p~FluorobenzoyIoxy)tropane ismi ile bilinen (1R,5S)-(8-methyl-8-azabicycto[3.2.1]octan-3-yl)-4-fluorobenzoate
• 5-IAI ismi ile bilinen 5-iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2~amme
• Ibogaine ismi ile bilinen 12-Methoxyibogamine
• 5-IT ismi ile bilmen 2-(1H-indol-5-yl)-1-methyl-ethylamine
• Kratom ismi ile bilinen Mitragyna speciosa bitkisi
• Kratom Bitkisi psikoaktif bileşeni olan mitragynine ismi ile bilinen (E)-2-[(2S,3S)-3-ethyl-8-methoxy-1,2,3,4,6,7,12,12b- octahydroindolo[3,2-h]quinolizin-2-yl]-3- methoxyprop-2-enoic acid methyl ester
• Kratom Bitkisi psikoaktif bileşeni olan 7a -hydroxy-7H-mitragynine ismi ile bilinen (aE,2S,3S,7aS,12bS)-3-Ethyl-1,2,3,4,6,7,7a,12b-octahydro-7a-hydroxy-8-methoxy-a (methoxymethylene) indolo[2,3-a]quinolizine-2-acetic acid methyl ester
• Kratom Bitkisi psikoaktif bileşeni olan mitraphylline ismi ile bilinen methyl (1S,4aS,5aS,6R,10aR)-1-methyl-2′-oxospiro[1,4a,5,5a,7,8,10,10a-octahydropyrano[3,4-flindolizine-6,3′-1H-indole]-4-carboxylate
• LSA ismi ile bilinen (8β)-9,10-didehydro-6-methyl-ergoline-8-carboxamide
• MDAI ismi ile bilinen 6,7-dihydro-5H-cyclopenta[f] [1,3]benzodioxol-6-amine
• MPA ismi ile bilinen 1-(thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane
• 3-MeO-PCE ismi ile bilinen 3-Methoxyeticyelidine
• 3-MeO-PCP ismi ile bilinen 1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-piperidine
• 4-MeO-PCP ismi ile bilinen 1-[1-(4-methoxyphenyl)cyclohexyl]-piperidine
• Phenazepam Bonzai, Bonzai Supersleep ismi ile bilinen Phenazepam (7-Bromo-5-(2-chloropheny 1)-1,3 -dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)
• 6-MAM ismi ile bilinen 3-hydroxy-6-acetyl-(5a,6a)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-17-Rnethylmorphinan
• 3-MAM ismi ile bilinen 3-acetyl-6-hydroxy-(5a,6a)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorphinan


* 3 ocak 2014, BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/5818
(7 şubat 2014, 28906 sayılı Resmi Gazete)

Sentetik kannabioid grubu maddelerden :
• A-834,735 kısa ismi ile bilinen 1-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]-(2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl) methanone,
• EAM-2201 ismi ile bilinen (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-ethyl-1-naphthalenyl)-methanone,
• JWH-147 ismi ile bilinen (1-hexyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)-1-naphthalenyl-methanone,
• JWH-098 kısa ismi ile bilinen 4-methoxynaphthalen-1-yl-(1-pentyl-2-methylindol-3-yl) methanone,
• JWH-030 kısa ismi ile bilinen naphthalen-1-yl-(1-pentylpyrrol- 3-yl) methanone,
• JWH-145 ismi ile bilinen, Naftalen-1-yl(1-pentyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl) methanone,
• JWH-368 kısa ismi ile bilinen, [5-(3-Flourophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-naphthalenyl methanone,
• A-836,339 ismi ile bilinen N-[3-(2-Methoxyethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-ylidene]-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamide,
• CP47,497-C9 kısa ismi ile bilinen, 2-[(1R,3S)-3-Hydroxycyclohexyl]-5-(2-methyldecan-2-yl)phenol,
• CP55,940 kısa ismi ile bilmen 2-[(1R,2R,5R)-5-Hydroxy-2-(3-hydroxypropyl) cyclohexyl]-5-(2-methyloctan-2-yl) phenol),
• JTE-907 ismi ile bilinen, N-(Benzo[1,3]dioxol-5-yknethyl)-7-methoxy-2-oxo-8-pentyloxy-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide,
• Levonantradol ismi ile bilinen, [(6S,6aR,9R,10aR> 9-Hydroxy- 6-methyl- 3-[(2R)-5-phenylpentan-2-yl]oxy- 5,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydrophenanthridin-1-yl] acetate,
• URB-754 ismi ile bilinen, 6-Methyl-2-[(4-methylphenyl)amino]-4H-3,1-benzoxazin-4-one

Sentetik katinon grubu maddelerden :
• 2-Methylmethcathinone, 2-MMC, 2-MeMC kısa ismi ile bilinen, 2-(Methylamino)-1-(2-methylphenyl)-1-propanone,
Feniletilamin grubu ve heterosiklik izosteri maddelerden;
• BDB kısa ismi ile bilinen 1-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-butanamine,
• N-Hydroxyamphetamine,
• Lisdexamfetamine (Lisdeksamfetamin) ismi ile bilmen ((2S)-2,6-diamino-N-[(25)-1-phenylpropan-2-yl]hexanamide,
• 1-Fenil-2-butilamin ismi ile bilinen 1-phenyl-2-butylamine,
• UG6981 kısa ismi ile bilinen 3-(2H-cromen-7-yl)butan-2-amine,
• Thiopropamine ismi ile bilinen 1-(Tiophen-2-yl)-2-aminopropane,
• N-benzyl-1-phenethylamine,
• 5-MAPB ismi ile bilinen 1-(Benzofuran-5-yl)-N-methylpropan-2-amine,
• PMMA, Methyl-MA, 4-MMA ismi ile bilinen para-Metoxy-N-methylamphetamine

Ayrıca :
• 1-Aminoindan ismi ile bilinen 2,3-Dihydro-1/Mnden-1-amine,
• AH-7921 ismi ile bilinen 3,4-Dichloro-N-[(1-dimethylamino)cyclohexyl methyl]benzamide,
• Nimetazepam ismi ile bilinen 2-Methyl-9-nitro-6-phenyl-2,5-diazabicyclo [5.4.0]undeca-5,8,10,12-tetraen-3-on


* 15 eylül 2014, BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/6800
(2 ekim 2014, 29137 sayılı Resmi Gazete)

• a-PVT kısa ismi ile bilinen 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-one
• 4-chloromethamfetamin
• M5FPIC kısa ismi ile bilinen Methyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indoIe-3-carboxylate
• AB-CHMINACA kısa ismi ile bilinen N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1- (cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide
• 5-FluoropentyIindole kısa ismi ile bilinen l-(5-fluoropentyl)-1H-indole
• FUB-144 kısa ismi ile bilinen (1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl) (2,2,3,3- etramethylcyclopropyl)methanone
• NM-2201 kısa ismi ile bilinen naphthalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate
• Methyl 1-pentyl-1H-indole-3-Carboxylate
• AM-6527 5-fluoropentyl türevi ismi ile bilinen 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide
• 4-Methyl-N-ethylnorpentedrone kısa ismi ile bilinen 2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)pentan-1-one
• JWH-031 kısa ismi ile bilinen (1-hexyl-1H-pyrrol-3yl)-1-naphthalenyl-methanone
• 5-fluoro PB-22 N-(2-fluoropentyl) izomeri ismi ile bilinen quinoIin-8-yl 1-(2-fluoropentyl)-1H-indole-3 -carboxylate
• 4-Fluoroephedrine kısa ismi ile bilinen (1R,2S)-1-(4-fluorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-ol
• 3-Fluoro-isomethcathinone veya 3-FIMC kısa ismi ile bilinen 1-(3-fluorophenyl)-1-(methylamino)-2-propanone
• 2,4,5-Trimethylmethcathinone veya 2,4,5-TMMC kısa ismi ile bilinen 2-Methylamino-1 -(2,4,5-trimethylphenyl)propan-1-one
• N-methyl-2AI kısa ismi ile bilinen 2,3-dihydro-N-methyl-1 H-inden-2-amine
• DPT kısa ismi ile bilinen 3 -[2-(dipropylamino)ethyl]indole
• 25E-NBOMe kısa ismi ile bilinen 2-(2,5-dimethoxy-4-ethylphenyl)-N-(2-methoxybenzyl) ethanamine
• 25G-NBOMe kısa ismi ile bilinen 2-(2,5-Dimethoxy-3,4-dimethylphenyl)-N-(2-methoxybenzyl) ethanamine
• 25iP~NBOMe kısa ismi ile bilinen 2-[2,5-Dimethoxy-4-(propan-2-yl)phenyl]-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine
• 5-HO-DMT kısa ismi ile bilinen 3-(2-dimethylaminoethyl)-1H-indol-5-ol
• 6-MAPB kısa ismi ile bilinen 1-(benzofuran-6-yl)-N-methylpropan-2-amine
• Etaqualone kısa ismi ile bilinen 3-(2-ethylphenyl)-2-methyl-quinazolin-4-one
• Methoxyphenamine veya OMMA kısa ismi ile bilinen 1-(2-methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine
• a-ethylaminopentiophenone kısa ismi ile bilinen 2-(ethylamino)-1-phenyl-pentan-1-one
• N-Propylamphetamine veya PA kısa ismi ile bilinen N-(1-methyl-2-phenylethyl)propan-1-amine
• 1-(2,3-dichlorophenyl)-piperazine
• 3-methoxymethcathinone veya 3-MeOMC kisa ismi ile bilinen 1-(3-methoxyphenyl)-2-(methylamino)propane-1-one
• N-methyl-2C-B kısa ismi ile bilinen 4-Bromo-N-methyl-2,5-dimethoxypbenethylamine
• bk-2C-B kısa ismi ile bilinen 2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
• 4-AcO-DPT kısa ismi ile bilinen (4-acetoxy-N,N-dipropyltryptamine)
• 4-CMC kısa ismi ile bilinen 1 -(4-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one
• 4-BA kısa ismi ile bilinen 1 -(4-bromophenyl)propan-2-amine
• 4-Fluorocathinone kısa ismi ile bilinen 2-amino-1-(4-fluorophenyl)-1-propanone
• 4-fluoropentedrone kısa ismi ile bilinen 1-(4-fluorophenyl)-2-(methylamino)pentan-1-one
• 3-MEC kısa ismi ile bilinen 2-(Ethylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-1-one
• 4-methylbuphedrone N-benzyl türevi ismi ile bilinen 2-(benzylamino)-1-(4-methylphenyl)butan-1-one
• Hexedrone veya β-propylmethcathinone kısa ismi ile bilinen 2-(methylamine)-1-(phenyl)hexan-1-one
• Dipentylone kısa ismi ile bilinen 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)-penlan-1-one
• Eutylone kısa ismi ile bilinen (± )-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan
• 6-Bromo-MDMA kısa ismi ile bilinen 6-bromo-3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine
• 4-methylpentedrone kısa ismi ile bilinen 2-(methylamino)-1-(p-tolyl)pentan-1-one
• 2-Methoxyamphetamine kısa ismi ile bilinen 1-(2-melhoxyphenyl)propan-2-amine
• a-PEP kısa ismi ile bilinen 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)heptan-1-one
• 4’-chloro-α-PPP kısa ismi ile bilinen l-(4-chlorophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)propan-1-one
• α-pyrrolidinohexanophenone veya a-PHP kısa ismi ile bilinen 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(phenyl) hexan-1-one
• 4F- α -PVP kısa ismi ile bilinen 1-(4-fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
• 4-HTMPIPO kısa ismi ile bilinen 4-hydroxy-3,3,4-trimetbyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-1- pentanone
• 5F-AMB kısa ismi ile bilinen Methyl 2-({[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl}amino)-3-methylbutanoate
• 5F-AMBICA kısa ismi ile bilinen N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluaropentyl)- 1H-indol-3-carboxamide
• 5F-SDB-006 kısa ismi ile bilinen N-benzyl-1-(5-fluoropenty))-1H-indole-3-carboxamide
• AM-6527 kısa ismi ile bilinen 1-pentyl-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide
• AM-694 ethyl substituted for iodine kısa ismi ile bilinen 1-(5-fluoropentyl)-3-(2-cthylbenzoyl) indole
• EG-018 kısa ismi ile bilinen naphthalen-1-yl(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)methanone
• JWH-122 pentenyl 2-methylindole türevi ismi ile bilinen (4-methylnaphthalen-1-yl)(2-methyl 1 -(pent-4-en-1-yl)-1H-indol -3-yl)methanone
• JWH-307 brom analoğu ismi ile bilinen (5-(2-bromophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl) (naphthalen-1-yl)methanone
• JWH-412 5-fluoropenty] türevi ismi ile bilinen (4-fluoronaphthalen-1-yl)[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]methanone
• Mepirapim kısa ismi ile bilinen (4-methylpiperazin-1-yl)-(1-pentylindol-3-yl)methanone
• URB-597 kısa ismi ile bilinen [3-(3-carbamoylphenyl)phenyl]N-cyclohexylcarbamate
• MN-18 kısa ismi ile bilinen N-1-naphthaIenyl-1-pentyI-1H-indazole-3-carboxamide
• Para-Methyl-4-metliylaminorex veya 4,4′-DMAR kısa ismi ile bilinen 4,5-dihydro-4-methyl-5-(4-methylphenyl)-2-oxazolamine
• AB-FUBINACA 2-fluorobenzyl izomeri ismi ile bilinen N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methyIpropyl]-1-[(2- fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide
• MT-45 kısa ismi ile bilinen 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine
• W-15 kısa ismi ile bilinen 4-chloro-N-(1-(2-phenylethyl)piperidin-2-ylidene) benzenesulfonamide
• N-(2-methoxyethyl)-N-(1-methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine
• N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine


* 26 ocak 2015, BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7238

Liste için tıklayınız.


* 16 şubat 2016, BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2016/8548
(8 Mart 2016, 29647 sayılı Resmi Gazete)

• AL-LAD kısa ismiyle bilinen 6-Allyl-6-nor-lysergic acid diethylamide

• 1p-LSD kısa ismiyle bilinen 1-propionyl-lysergic acid diethylamide

• HDMP-28 kısa ismiyle bilinen methyl (2R)-2-naphthyl [(2R)-piperidin-2-yl]acetate

• Isopropylphenidate kısa ismiyle bilinen propan-2-yl phenyl (piperidin-2-yl)acetate

• Ocfentanil kısa ismiyle bilinen N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] acetamide

• Acetylfentanyl kısa ismiyle bilinen N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4- yl]acetamide


* 4 temmuz 2016, BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2016/9019
(3 ağustos 2016, 29790 sayılı Resmi Gazete)

1- 5BPDi kısa ismi ile bilmen 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one
2- Clonazolam ya da Clonitrazolam isimleri ile bilinen 6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8- nitro-4H-[1.2.4]triazlo[4,3-a]-[1,4]-benzodiazepine
3- Nifoxipam ismi ile bilinen 5-(2-fluorophenyl)-3-hydroxy-7-nitro-1,3-dihydro-2H-l,4-benzodiazepin-2-one
4- U-47700 ismi ile bilinen 3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide
5- Furanylfentanyl ya da Fu-F isimleri ile bilinen N-phenyl-N-[l-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide
6- 5-MAPDB ismi ile bilinen l-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)-N-methylpropan-2-amine
7- Metizolam ya da Desmethyletizolam isimleri ile bilinen 4-(2-Chlorophenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
8- W-18 ismi ile bilinen 4-chloro-N-(1-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]piperidin-2-ylidene)benzenesulfonamide
9- Methoxphenidine, methoxydiphenidine, 2-MeO-Diphenidine ve MXP isimleri ile bilinen (±)-1 -[1 -(2-methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine
10- GBL ismi ile bilinen Gamma-Butyrolactone


* 27 aralık 2016, BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2016/9712
(12 ocak 2017, 29946 sayılı Resmi Gazete)

– Adinazolam veya Deracyn veya Adinazolamum adı ile bilinen 1-(8-chloro-6-phenyl-4H- [1,2,4]triazolo[4,3-a][I,4] benzodiazepin-1-yl)-N,N-dimethylmethanamine
– 3,4- Dichloromethylphenidate adı ile bilinen 2-(3,4-dichlorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate veya Methyl(2R)-2-(3,4-dichlorophenyl)-2-[(2R)-piperidin-2-yl] acetate
– 3-Fluorophenmetrazine adı ile bilinen 2-(3-fluorophenly)-3-rnethylmorpholine
– Propylphenidate adı ile bilmen propyl-2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate
– Hydroxytetrahydrocannabinols adı ile bilinen hydroxy-3-pentyl-6,6,9-trimethyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyranol-(1)
– Lysergic acid 2,4-dimethylazetidide adı ile bilmen (8a)-8-{[(2S,4S)-2,4-Dimethylazetidin-1-yl]carbonyl}-6-mefhyl-9,10-didehydroergoline
– Diphenidine adı ile bilinen 1-(1,2-diphenylethyl)piperidine
– Butyrylfentanyl veya Butyr-fentanyl adı ile bilinen N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamide
– Pyrazolam adı ile bilmen 8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine
– Flubromazepam adı ile bilinen 7-bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
– Diclazepam adı ile bilinen 7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
– Flubromazolam adı ile bilinen 8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-rnethyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
– Meclonazepam adı ile bilinen (S)-5-(2-chlorophenyl)-3-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
– Deschloroetizolam adı ile bilinen 2-ethyl-9-methyl-4-phenyl-6H-thicno[3,2-f)[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepine
– Ephenidine adı ile bilinen N-ethyl-1,2-diphenylethylamine
– NPDPA adı ile bilinen N-(1,2-diphenylethyl)propan-2-amine
– 4F-BF adı ile bilinen N-(4-fluorophenyl)-N-[(1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl)] butanamide
– MDMB-CHMCZCA adı ile bilmen Methyl-2-(9-(cyc]ohexylmcthyl)-9H-carbazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
– MTTA adı ile bilinen 2-((methylamino)methyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
– 4-MeO-BF adı ile bilinen N-(4-methoxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl) butanamide
– Modafiendz adı ile bilmen 2-{[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl}-N-methylacetamide
– 4-Methylmethylphenidate adı ile bilinen methyl 2-(2-piperidyl)-2-(p-tolyl)acetate
– 4-Fluorobutyrfentanyl adı ile bilinen N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl] -butanamide
– Acryloylfentanyl adı ile bilinen N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamide
– 5-MAPDI adı ile bilinen [1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-N-methylpropan-2-amine


* 3 temmuz 2017, BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2017/10559
(17 ağustos 2017, 30157 sayılı Resmi Gazete)

• 1-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-1-yl)pentan-1-one adı ile bilinen 1-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-1-yl)pentan-1-one

• 1-acetyl-LSD/ALD52 adı ile bilinen (8ß)-1-acetyl-N,N-diethyl-6methyl-9,10-didehydroergoline-8-carboxamide

• 2C-TFM adı ile bilinen 2-[2,5-dimethoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanamine

• 3′,4′-Methylenedioxy-alpha-methylPPP/MDPP adı ile bilinen 1-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-methyl-2-pyrrolidinyl-1-propanone

• 3,4-DMAR adı ile bilinen 3,6-dimethyl-2-phenyl-morpholine

• 3F-Phenetrazine adı ile bilinen 3-ethyl-2-(3-fluorophenyl)morpholine

• 3F-Phenmetrazine adı ile bilinen 2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine

• 3-Meo-PCMo adı ile bilinen 4-[1-(3-methoxphenyl)cyclohexyl]morpholine

• 5F-AB-FUPPYCA adı ile bilinen 2-[{1-(5fluoropenthyl)-5-4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl}formamido]-3-methylbutanamide

• AB-CHMFUPPYCA adı ile bilinen N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-3-(4-fuorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide

• Aflaqualone adı ile bilinen 6-amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)-3H-quinazolin-4-one

• AL-allylescaline adı ile bilinen 4-allyloxy-3,5-dimethoxy-phenethylamine

• Benocyclidine adı ile bilinen 1-[1-(1-benzothiophen-2-yl)cyclohexyl]piperidine

• Bromantane adı ile bilinen N-(4-bromophenyl)adamantan-2-amine

• DMAA adı ile bilinen 4-methylhexan-2-amine

• EFLEA adı ile bilinen N-hydroxy-N-methyl-3,4-ethylenedioxyamphetamine

• EG-2201 adı ile bilinen (9-5-Fluoropenthyl)-9H-carbazol-3-yl)(naphtalen-1-yl)methanone

• Epirocaine adı ile bilinen [2-methyl-2-(propylamino)propyl]benzoate

• HU-331 adı ile bilinen 3S,4R-p-benzoquinone-3-hydroxy-2-p-mentha-(1,8)-dien-3-yl-5-pentyl

• İso-phenmetrazine adı ile bilinen 5-methyl-2-phenyl-morpholine

• Mebroqualone adı ile bilinen 3-(2-bromophenyl)-2-mehtylquinazolin-4(3H)-one

• Methoxetamine bromlu türevi adı ile bilinen 2-(2-bromo,5-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone

• Methylmethaqualone adı ile bilinen 3-(2,4-dimethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one

• Methylmorphenate adı ile bilinen methyl 2-(morpholin-3-yl)-2-phenylacetate

• N-hydroxy MDA adı ile bilinen 3,4-Methylenedioxy-N-hydroxyamphetamine

• Nitracaine adı ile bilinen 3-(N,N-diethylamino)-2,2-dimethylpropyl 4-nitrobenzoate

• N-methyl aminorex türevi adı ile bilinen 5-phenyl-amino-N-methyl-oxazoline

• PDM-35 adı ile bilinen 3,5-dimethyl-2-phenylmorpholine

• RH-34 adı ile bilinen 3-[2-(2-methoxybenzylamino)ethyl]-1H-quinazoline-2,4-dione

• Tiletamine adı ile bilinen 2-ethylamino-2-(2-thienyl)cyclohexanone


* 30 Nisan 2018, BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2018/11697
(7 Haziran 2018, 30444 Sayılı Resmî Gazete)

 • 3-hydroxyphenazepam adı ile bilinen 7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one;
 • Cloniprazepam adı ile bilinen 5-(2-chlorophenyl)-1-(cyclopropylmethyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]-benzodiazepin-2-one;
 • Fonazepam adı ile bilinen 5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one;
 • Nitrazolam adı ile bilinen 1-methyl-8-nitro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine;
 • Fladrafinil adı ile bilinen 2-[bis(4-fluorophenyl)methylsulfinyl]-N-hydroxyacetamide;
 • N-ethylnorketamine adı ile bilinen 2-(2-chlorophenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone.

* 30 Ekim 2018, Cumhurbaşkanı Kararı CK Karar Sayısı : 258
(31 Ekim 2018, 30581 Sayılı Resmî Gazete)

U-49900 adı ile bilinen 3,4-dichloro-N-[2-(diethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide, Cumyl-Pe-GaClone adı ile bilinen 5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyride[4,3-b]indol-1-one, MDMB-CHMCZCA adı ile bilinen methyl 2-(9-cyclohexylmethyl-9H-carbazol-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate, 5F-MDMB-P4AICA adı ile bilinen methyl-[2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[3,2-B]pyridine-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate], Octrodine adı ile bilinen 6-methylheptan-2-amine isimli maddelerin;

N-(1-(2-Feniletil)piperidin-4-il)karboksamid maddesinde piperidin halkasının 4-numaralı konumundaki karboksamid yapısının azot atomuna bağlı atom veya gruplar R1, karboksamid yapısının karbon atomuna bağlı atom veya gruplar R2, piperidin halkası 4-numaralı konumuna bağlı atom veya gruplar R3, piperidin halkasına farklı konumlardan (1-numaralı ve 4-numaralı konumlar hariç) bağlı atom veya gruplar R4, 2-feniletil yapısı 1-numaralı konumuna bağlı atom veya gruplar R5, 2-feniletil yapısı 2-numaralı konumuna bağlı atom veya gruplar R6, fenil halkası için R7 tanımlaması yapılarak oluşturulan ana moleküler iskelet üzerinde aynı anda veya ayrı ayrı olmak üzere;

 • R1 : hiderojen, alkil, aril, arilalkil, heteoaril, karbosiklik veya heteosiklik halkalarla kondanse olmuş aril grupları ve bu grupların halojen, alkil, hidroksi, alkoksi sübstitüe türevleri;
 • R2 : hiderojen, alkil, alkenil, sikloalkil, aril, arilalkil, heteoaril, heteosiklik gruplar, karbosiklik veya heteosiklik halkalarla kondanse olmuş aril grupları ve bu bileşiklerin halojen, alkil, hidroksi, alkoksi, amino ve alkilamino sübstitüe türevleri;
 • R3 : hidrojen, alkil, alkenil, karboksilli asit, ester veya amid grupları ve bu bileşiklerin halojen, hidroksi, alkoksi sübstitüe türevleri;
 • R4 : bir veya daha fazla sayıda ve farklı konumlarda hidrojen, halojen, alkil, hidroksi, alkoksi grupları;
 • R5 : hidrojen, halojen, alkil, alkenil, hidroksi ,alkoksi, amino, merkapto grupları;
 • R6 : hidrojen, halojen, alkil, alkenil, hidroksi ,alkoksi, amino, merkapto grupları;
 • Fenil halkasına (R7) farklı konumlardan bir veya daha fazla sayıda hidrojen, halojen, alkil, haloalkil, hidroksi, alkoksi, amino, alkilamino, alkilmerkapto, nitro ve siyano grupları;
 • Fenil halkasının (R7), aromatik, heteroaromatik, heterosiklik gruplar, karboksiklik veya heterosiklik halkalarla kondase olmuş aromatik gruplar ile değiştirmesi ve bu halkalarda bir vey adaha fazla sayıda ve farklı konumlarda hidrojen, halojen, alkil, alkoksi, amino, alkilamino, alkilmerkapto, nitro veya siyano grupları bağlanması sonucu meydana gelen tüm bileşikler.
 • N-(1-(2-Feniletil)piperidin-4-il)karboksamid maddesinde R3, R4, R5, R6 ve R7 ile tanımlanan özellikler korunarak, piperidin halkasını 4-numaralı konumundaki karboksamid grubu yerine fanilamino, heterosiklik, aromatik, heteroaromatik gruplar, karbosiklik veya heterosiklik halkalarla kondanse olmuş aromatik grupların getirilmesi ve bu gruplara halojen, alkil, hidroksi, alkoksi sübstitüsyonu ile meydana gelen tüm bileşikler.

* 19 temmuz 2019, Cumhurbaşkanı Kararı CK Karar Sayısı : 1335
(20 temmuz 2019, 30837 sayılı Resmi Gazete)

• 3-HO-PCE veya 3-hydroxyeticyclidine adı ile bilinen 3-(1-(ethyamino)cyclohexyl)phenol

• isopropyl-U-47700 adı ile bilinen 3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-(propan-2-yl)benzamide

• 3-HO-PCP adı ile bilinen 3-[1-(piperidin-1-yl)cyclohexyl]phenol

• Flualprazolam adı ile bilinen 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

• Ethylnaphthidate adı ile bilinen ethyl 2-(2-naphthyl)-2-(2-piperidyl)acetate

• TH-PVP adı ile bilinen 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)pentan-1-one

• 2-fluorodescholoroketamine adı ile bilinen2-(2-fluorophenyl)-2-methylamino-cyclohexanone

• U-48800 adı ile bilinen 2-(2,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylacetamide

• Acethylbenzylfentanyl adı ile bilinen N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenylacetamide

• 4-fluoromethylphenidate veya 4F-MPH adı ile bilinen methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(2-piperidyl)acetate

• Dichloropane veya RTI-111 adı ile bilinen methyl 3-(3,4-dichlorophenyl)-8-şethyl-8-azabicyclo[3.2.1.]octane-2-carboxylate

• 1P-ETH-LAD adı ile bilinen N,N,7-triethyl-4-propionyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

• ETH-LAD adı ile bilinen (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

• Zapizolam adı ile bilinen 8-chloro-6-(2-chlorophenyl)-4H-pyrido[2,3-f][1,2,4]triazalo[4,3-a][1,4]diazepine

• Flunitrazolam adı ile bilinen 6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

• Bromazolam adı ile bilinen 8-broşo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

• Norfludiazepam adı ile bilinen 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one

• 4-fluoroethylphenidate veya 4F-EPH adı ile bilinen ethyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(2-piperidyl)acetate

• 1-(1,3-diphenylpropan-2-yl)pyrrolidine

• 5F-3,5-AB-PFUPPYCA adı ile bilinen N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropenthyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide

• 4-HO-PCE adı ile bilinen 4-(1-(ethylamino)cyclohexyl)phenol

• 2-HO-PCP veya 2-hydroxy phencyclidine adı ile bilinen 2-[1-(piperidin-1-yl)cyclohexyl]phenol

• 4-HO-PCP veya 4-hydroxy phencyclidine adı ile bilinen 4-[1-(piperidin-1-yl)cyclohexyl]phenol

• U-51754 adı ile bilinen 2-(3,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylacetamide

• 3-Allylfentanyl adı ile bilinen N-phenyl-N-(1-(2-phenylethyl)-3-(prop-2-en-1-yl)piperidin-4-yl)propanamide

• 4-phenylfentanyl adı ile bilinen N-phenyl-N-(4-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl)propanamide

• Acethyl norfentanyl adı ile bilinen N-phenyl-N-(piperidin-4-yl)acetamide

• Butyryl norfentanyl adı ile bilinen N-phenyl-N-4-piperidinylbutanamide

• Butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogue adı ile bilinen N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)butyramide

• 2F-ANPP adı ile bilinen N-(2-fluorophenyl)-1-phenethylpiperidin-4-amidine

• Fentanyl 4-N-propyl analogue adı ile bilinen N-(1-propyl-4-piperidinyl)propionanilide

• Fentanyl isothiocyanate adı ile bilinen N-(1-(2-(4-isothiocyanatophenyl)ethyl)piperidin-4-yl)-N-phenylpropanamide

• Fentanyl N-oxide adı ile bilinen N-(1-oxido-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl)-N-phenylpropanamide

• Fentanyl propyl acetyl analogue adı ile bilinen N-phenyl-N-[1-(3-phenylpropyl)piperidin-4-yl]acetamide

• Fentanyl propyl analogue adı ile bilinen N-phenyl-N-[1-(3-phenylpropyl)-4-piperidinyl]propanamide

• Furanyl norfentanyl adı ile bilinen N-phenyl-N-4-piperidinyl-2-furancarboxamide

• N-ethyl carfentanyl veya N-ethyl carfentanil adı ile bilinen 1-ethyl-4-(N-(1-oxopropyl)phenylamino)-4-piperidinecarboxylate

• N-isopropyl carfentanil adı ile bilinen methyl 1-isopropyl-4-(N-(1-oxopropyl)phenylamino)-4-piperidinecarboxylate

• N-methylcarfentanil veya N-methyl norcarfentanil veya N-methyl remifentanil veya N-methyl norremifentanil adlarıyla bilinen 1-metyl-4-((1-oxopropyl)phenylamino-4-piperidinecrboxylic acid, methyl ester

• N-methyl norfentanyl adı ile bilinen N-(1-methylpiperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide

• Norcarfentanyl adı ile bilinen methyl 4-(N-(1-oxopropyl)phenylamino)-4-piperidinecarboxylate

• Norfentanyl adı ile bilinen N-phenyl-N-(piperidin-4-yl)propionamide

• Norsufentanil adı ile bilinen N-(4-methoxymethyl)-4-piperidinyl)-N-phenyl-propanamide

• N-proyl carfentanil adı ile bilinen methyl 1-propyl-4-(N-(1-oxopropyl)phenylamino)-4-piperidinecarboxylate

• Thienyl fentanyl adı ile bilinen N-phenyl-N-(thiophen-2-ylmethyl)piperidine-4-yl)propanamide

• Trefentanyl adı ile bilinen N-{1-[2-(4-etyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tertrazol-1-ylethyl]-4-phenylpiperidin-4-yl}-N-(2-fluorophenyl)propanamide

• 4-Anilinopiperidine adı ile bilinenN-phenylpiperidin-4-amine

• Hexobarbital adı ile bilinen 5-cyclohexen-1-yl)-1,5-dimethyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione

• Bromadoline adı ile bilinen 4-bromo-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)benzamide

• bk-IMP adı ile bilinen 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-N-methyl-1-oxopropan-2-amine

• Benzoylbenzylfentanyl adı ile bilinen N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenylbenzamide

• 5F-Cumyl-PeGACLONE adı ile bilinen 5-(5-fluoropentyl)-2-(1-methyl-1-phenulethyl)pyrido[4,3-b]indol-1-one

• Fluctizolam adı ile bilinen 2-chloro-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

• 1,4-DMAA adı ile bilinen 5-methylhexan-2-amine

• 2F-phenmetrazine adı ile bilinen 2-(2(fluorophenyl)-3-methylmorpholine

• U-50488 adı ile bilinen 3,4-dichloro-N-methyl-N-[2-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]benzeneacetamide

• 3,4-methylenedioxy-U-47700 adı ile bilinen N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methybenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxamide

• MBA-CHMINACA adı ile bilinen 2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3-methylbutanoic acid

• DMBA-CHMINACA adı ile bilinen 2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoic acid

• 4-fluoro cyclopropylbenzylfentanyl adı ile bilinen N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxamide

• Furanylbenzylfentanyl adı ile bilinen N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-phenylfuran-2-carboxamide

• Lysergic acid methyl esteer adı ile bilinen methyl 7-methyl- 6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate

• TH-PBP adı ile bilinen 2-(pyrrolidin-1yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)butane-1-one

• para-fluoro-4-methylaminorex veya 4-FPO adı ile bilinen 5-(4-fluorophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine

• Clobromazolam adı ile bilinen 8-bromo-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

• (Iso)butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogue adı ile bilinen N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)butanamide

• 4-fluoro-cyclopropylbenzylfentanyl adı ile bilinen N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxamide

• Benzylfentanyl adı ile bilinen N-phenyl-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]propanamide

• DMBA adı ile bilinen 1,3-dimethylbutylamine


* 24 şubat 2020, Cumhurbaşkanı Kararı CK Karar Sayısı : 2143
(25 şubat 2020, 31050 sayılı Resmi Gazete)

• 1-Phenyl-2-Nitropropene adı ile bilinen (Z)-(2-nitroprop-1-en-1-yl)benzene

• Zaleplon adı ile bilinen N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-ethylacetamide

• alpha-methylephedrine adı ile bilinen 3-(methylamino)-2-phenylbutan-2-ol

• Cumyl-CH-MeGaClone adı ile bilinen 5-(cyclohexylmethyl)-2-(1-methyl-1-phenylethyl)pyrido[4,3-b]indol-1-one

• N-methyl U-47931E adı ile bilinen 4-bromo-N-(2-dimethylamino)cyclohexyl-N-methylbenzamide

• 2F-QMPSB adı ile bilinen quinolin-8-yl 3-((4,4-difluoropiperidin-1-yl)sulfonyl)-4-methylbenzoate

• Piperidylthiambutene adı ile bilinen 1-(4,4-di(thiophen-2-yl)but-3-en-2-yl)piperidine

• 1-butyryl-LSD adı ile bilinen 4-butyryl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

• 2-methyl-AP-237 adı ile bilinen 1-[2-methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one

• AP-237 adı ile bilinen 1-[4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one

• pagoclone adı ile bilinen 2-(7-chloro-1,8-naphthyridin-2-yl)-2,3-dihydro-3-(5-methyl-2-oxohexyl)-1H-isoindol-1-one

• 2C-B aminorex adı ile bilinen 5-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine

• RTI-126 adı ile bilinen 8-Methyl-2-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-3-phenyl-8-azabicylo[3.2.1]octane


* 25 mart 2020, Cumhurbaşkanı Kararı CK Karar Sayısı : 2307
(26 mart 2020, 31080 sayılı Resmi Gazete)

• pBPP adı ile bilinen 1-(4-bromophenyl)piperazine

• isotonitazene adı ile bilinen N,N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine

• SL-164 adı ile bilinen 5-chloro-3-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone

• 1cp-LSD adı ile bilinen 4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

• Nitromethaqualone adı ile bilinen 3-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-2-methylquinazolin-4-one

• 2C-B isomer veya 4-Br-DM-1-PEA adı ile bilinen 1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine

• Ro 07-4065 adı ile bilinen 7-chloro-5-(2,6-difluorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one

• 2F-viminol adı ile bilinen 2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrrol-2-yl]ethan-1-ol


* 06 ekim 2020, Cumhurbaşkanı Kararı CK Karar Sayısı : 3061
(07 ekim 2020, 31267 sayılı Resmi Gazete)

• Etazene adı ile bilinen 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazole-1-ethanamine

• Metodesnitazene adı ile bilinen N,N-diethyl-2-[2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-1H-benzimidazol-1-yl]ethanamine

• Cumyl-CB-MeGaClone adı ile bilinen 5-(cyclobutylmethyl)-2-(1-methyl-1-phenylethyl)-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one

• Viminol adı ile bilinen 1-[1-[(2-chlorophenyl)methyl]pyrrol-2-yl]-2-[di(butan-2-yl)amino]ethanol

• Metonitazene adı bilinen N,N-diethyl-2-[2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl]ethanamine

• Brorphine adı ile bilinen 1-[1-[1-(4-bromophenyl)ethyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one


* 20 mart 2021, Cumhurbaşkanı Kararı CK Karar Sayısı : 3726
(21 mart 2021, 31430 sayılı Resmi Gazete)


* 10 eylül 2021, Cumhurbaşkanı Kararı CK Karar Sayısı : 4501
(11 eylül 2021, 31595 sayılı Resmi Gazete)


* 2 aralık 2021, Cumhurbaşkanı Kararı CK Karar Sayısı : 4877
(3 aralık 2021, 31678 sayılı Resmi Gazete)


* 3 haziran 2022, Cumhurbaşkanı Kararı CK Karar Sayısı : 5862
(4 haziran 2022, 31856 sayılı Resmi Gazete)


* 5 eylül 2022, Cumhurbaşkanı Kararı CK Karar Sayısı : 6005
(6 eylül 2022, 31945 sayılı Resmi Gazete)


fRee-aNkARA.org bu makaleyi, Creative Commons by-nc-nd lisans şartlarına uygun yayımlamaktadır. Lisans şartlarını takip ettiğin sürece, ticari amaç haricinde dilediğin boyut ve formatta kopyalayabilir ve çoğaltabilirsin.