free-aNkARA.org – 13.12.2018

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden fRee-aNkARA.org’un ve/veya fRee-aNkARA.org Web Sitesi’nin (“Web Sitesi”), Web Sitesi’ndeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının ve gönüllü arkadaşlarımızın, fRee-aNkARA.org’un yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi’nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntülerle fRee-aNkARA.org’nin logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının başkaca web sitelerinde kullanımı, web, posta, mobil site vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından fRee-aNkARA.org sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, internet’in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, fRee-aNkARA.org’un hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

fRee-aNkARA.org, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.

Web Sitesi’nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde fRee-aNkARA.org tarafından garanti edilmemektedir.
Web Sitesi’nde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı fRee-aNkARA.org’un hiç bir hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Web Sitesi’ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, Web Sitesi’nde yazılı bulunan bu ibarelerin ve fRee-aNkARA.org’a ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak Fransa Cumhuriyeti Mahkemelerinin yetkisine sunulacağı fRee-aNkARA.org tarafından beyan ve işbu Web Sitesi’ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir. Web Sitesi’nde ismi geçen bireylerin, yayın sonrası cevap hakkı süresi 3 aydır ve fRee-aNkARA.org 3 gün içinde cevap yayınlamakta yükümlüdür.

Bilgi Bankası’nda sunulan içerik, grafik, görüntü, bilgi, şekil, değer, yorum ve diğer materyal içerik (hepsi bir arada “İçerik” olarak adlandırılır) yalnızca bilgi amaçlıdır.

Bilgi Bankasında sunulan içerik Fransız Cumhuriyeti’nin Kamu sağlığı, festif ortamlarda risk önleyici eylem planı kapsamında, T+, Médecins du Monde, ASUD, EMMA, VIRGO, AGI-SON (AGIr pour une bonne gestion SONore), NOSTRA SCEÏN işbirliği ile fransızca hazırlanmıştır ve 2013-2015 döneminde free-ankara.org işbirliği ile Türkçe’ye uyarlanmıştır.

İçerik, Fransız Sağlık Bakanlığı «LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé*» kanun çerçevesinde yayımlanmaktadır.

*Tr : Sağlık sistemimizin modernizasyonu 26 ocak 2016 Kanun n° 2016-41

HOSTİNG

OVH.com
Siège social : 2 r Kellermann – 59100 Roubaix – France.
Directeur : Mr. KLABA

EDİTÖR

fRee-ankara.org : ABAY M.
m23th[at]free-ankara.org
1, Rue de l’Eglise 67000 Strasbourg

Ayrıca bilgi bankasında sunulan içerik Techno+ tarafından Creative Common by-nd-nc lisans şartlarına uygun yayınlamaktadır.
Lisans şartlarını takip ettiğin sürece, ticari amaç haricinde dilediğin boyut ve formatta kopyalayabilir ve çoğaltabilirsin.
Türkçe içerik fRee-aNkARA.org tarafından yayınlanmaktadır.

Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı fRee-aNkARA.org hiç bir şekilde sorumlu değildir.

seVgiler.

free-ankara.org